Xây Dựng Niềm Tin Việt xin được gửi đến Quý khách hàng chính sách dịch vụ, nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của khách hàng và một số điều khoản quan trọng khác trong quá trình khách hàng sử dụng các dịch vụ của Xây Dựng Niềm Tin Việt.

Chính sách chất lượng dịch vụ

Chính sách chất lượng dịch vụ Xây dựng Niềm Tin Việt
Chính sách chất lượng dịch vụ Xây dựng Niềm Tin Việt

1. Các định nghĩa

1.1. Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Niềm Tin Việt hay Xây Dựng Niềm Tin Việt: là công ty chuyên tư vấn thiết kế và thi công xây dựng sửa chữa nhà ở cho khách hàng, giúp khách hàng có một ngôi nhà chất lượng như đúng bản vẽ, đúng thẩm mỹ và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

1.2. Hiện nay, Xây Dựng Niềm Tin Việt có các dịch vụ sau:

 • Thiết kế kiến trúc
 • Thiết kế nội thất
 • Thi công xây dựng nhà
 • Thi công sửa chữa nhà

1.3. Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp bởi Xây Dựng Niềm Tin Việt.

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

2.1 Cung cấp đầy đủ nội dung tài liệu của công trình đã được duyệt. Các tài liệu về giấy phép, quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình đã được duyệt. Cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết cho việc thi công.

2.2 Yêu cầu Xây Dựng Niềm Tin Việt thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế của trong quá trình thi công.

2.3 Giải quyết kịp thời những vướng mắc kỹ thuật trong quá trình thi công để giúp Xây Dựng Niềm Tin Việt đảm bảo tiến độ thi công, hoặc có quyền yêu cầu Xây Dựng Niềm Tin Việt phải có trách nhiệm sửa chữa và chịu toàn bộ chi phí hạng mục không đạt yêu cầu theo bảng phụ lục hợp đồng và bản vẽ thiết kế đính kèm theo hợp đồng xây nhà trọn gói.

2.4 Thanh toán đủ số tiền và đúng thời hạn cho Xây Dựng Niềm Tin Việt.

3. Quyền và nghĩa vụ của Xây Dựng Niềm Tin Việt

3.1 Thi công xây dựng đúng tiến độ, có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng và nội dung công việc theo đúng bảng phụ lục hợp đồng và bản vẽ thiết kế đính kèm theo hợp đồng xây nhà trọn gói này. Đồng thời, Xây Dựng Niềm Tin Việt xây dựng và thẩm mỹ của dự án, bảo đảm mỹ quan môi trường làm việc xung quanh, an ninh trật tự và nội dung công việc khác mà Xây Dựng Niềm Tin Việt đã nhận của khách hàng.

3.2 Xây Dựng Niềm Tin Việt thực hiện thi công phải tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật; bảo đảm sự bền vững, tính chính xác của các kết cấu xây dựng.

3.3 Tổ chức thi công theo đúng quy trình, quy định của ngành và đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được hai bên thỏa thuận.

3.4 Chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho công nhân, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường cho toàn công trường.

3.5 Thông báo kịp thời cho khách hàng có trở ngại phát sinh do thiết kế, bao gồm các vấn đề không lường trước được và trở ngại do điều kiện khách quan để hai Xây Dựng Niềm Tin Việt bàn bạc, thống nhất cách giải quyết. (Bằng văn bản hoặc ghi vào nhật ký công trình tại điều 08 của Hợp đồng xây nhà trọn gói này).

3.6 Khi công trình chưa bàn giao cho khách hàng thì Xây Dựng Niềm Tin Việt phải chịu mọi rủi ro xảy ra.

3.7 Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi khách hàng phát hiện mà không được tính thêm bất kỳ khoản phí nào.

3.8 Xây Dựng Niềm Tin Việt cung cấp đầy đủ máy móc và nhân lực để thi công hoàn thành công việc theo đúng tiến độ của hợp đồng.

3.9 Cử cán bộ kỹ thuật giám sát và làm đầu mối liên lạc với khách hàng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng xây nhà trọn gói

3.10 Chịu trách nhiệm về mọi sự cố xảy ra liên quan đến việc thi công kém chất lượng hay vi phạm các quiquy định về quản lý chất lượng công trình theo quyi định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của chính phủ.

3.11 Các hạng mục công việc quan trọng như đổ đà kiềng, đổ sàn, đổ mái Xây Dựng Niềm Tin Việt có trách nhiệm báo trước cho khách hàng 02 (hai) ngày để khách hàng kiểm tra chất lượng và đồng ý làm các công đoạn tiếp theo.

3.12 Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, đúng quy định, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng cơ bản. Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong quá trình xây dựng do lỗi của Xây Dựng Niềm Tin Việt cho các bên liên quan (nếu có).

3.13 Các quyền và nghĩa vụ khác được ghi tại Hợp đồng.

4. Sự kiện bất khả kháng

4.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù các Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước mà không xuất phát từ lỗi của bất kỳ Bên nào.

4.2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.

4.3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra kéo dài quá 03 (ba) tháng kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên còn lại về ý định chấm dứt Hợp đồng.

5. Bảo mật và chống tham nhũng

5.1. Bảo mật:

Các Bên đồng ý trong suốt Thời hạn của Hợp đồng, tất cả các thông tin và tài liệu có được thông qua việc thực hiện Hợp đồng phải được bảo mật và không được tiết lộ cho Bên thứ ba nếu không được sự chấp thuận trước của các Bên, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Xây Dựng Niềm Tin Việt hoặc Khách hàng sử dụng hay tiết lộ thông tin, tài liệu có được từ Hợp đồng cho Bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng.
 • Xây Dựng Niềm Tin Việt công bố thông tin về việc đã thực hiện Hợp đồng cho mục đích quảng bá dịch vụ của Xây Dựng Niềm Tin Việt.
  Các Bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5.2. Chống tham nhũng:

Khách hàng không được cung cấp cho nhân viên của Xây Dựng Niềm Tin Việt bất kỳ lợi ích nào cũng như không được nhận bất kỳ lợi ích nào từ nhân viên của Xây Dựng Niềm Tin Việt nhằm mục đích giao kết hay thực hiện Hợp đồng. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Xây Dựng Niềm Tin Việt khi biết được hoặc có cơ sở để biết được có bất kỳ việc đưa hoặc nhận các lợi ích nói trên.

6. Chấm dứt Hợp đồng

6.1. Các Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

 • Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 • Xảy ra trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 6.
 • Một Bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và không sửa chữa vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên còn lại về việc vi phạm

6.4. Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng không qua thống nhất của hai bên, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Xây Dựng Niềm Tin Việt giá trị vật tư, nhân công, giá đặt cọc các nguyên vật liệu tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng. Thời gian bồi hoàn 1 tháng từ khi khách hàng muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng.

7. Chính sách bảo hành/bảo trì

7.1. Sau khi nghiệm thu và bàn giao công trình, Xây Dựng Niềm Tin Việt sẽ có chính sách bảo hành kỹ thuật trong vòng 5 năm và bảo hành công trình 24 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *